„Univerzita v pohybu“

Ve čtvrtek 24. září proběhla na školním dvoře akce organizovaná Univerzitou Pardubice s názvem „Univerzita v pohybu“. Do akce byly zapojeny některé z jejích fakult, které zde měly svá stanoviště, kde akademičtí pracovníci spolu se studenty univerzity seznamovali žáky naší školy s náplní studia vědecko-populárními ukázkami. Akce se za pěkného počasí v průběhu dne zúčastnili žáci celého vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého oboru.

Martin Tyč

Fotografie z akce