Výuka od 12. října

Nařízením vlády, ze dne 8. října 2020, byla přijata další opatření k zamezení šíření onemocnění Covid-19. Je jimi dotčena i výuka na školách v ČR, změněna byla také organizace školního roku tak, že podzimní prázdniny byly prodlouženy i o dny 26. a 27. října na celý týden (26. – 30. 10.).

Nově přijatá opatření se naší školy dotkla částečně (vzhledem k již dříve přijatým opatření). Distanční výuka žáků vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého oboru byla prodloužena až do začátku podzimních prázdnin (prozatím). Výuka žáků nižšího stupně osmiletého studia (třídy 1. – 4.A) bude i nadále probíhat prezenčně ve škole dle již dříve upraveného rozvrhu a za dodržení hygienických pravidel. Do konce října také nebudou probíhat žádné školní akce, které nesouvisí s výukou.

Situace se ale bohužel poměrně rychle mění, takže o aktuálním dění budete i nadále informováni.

Martin Tyč

Usnesení vlády ČR 8_10_2020 (nově přijatá opatření)

Opatření MŠMT – podzimní prázdniny 2020 (prodloužení prázdnin)