Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Dne 14. října 2020 byla školskou radou schválena Výroční zpráva za školní rok 2019/2020. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč

Výroční zpráva 2019-2020