Prodloužení funkčního období školské rady

Vzhledem k aktuální situaci, která přináší i komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungující školské rady, vydalo ministerstvo školství opatření obecné povahy, kterým se v souladu s § 184a odst. 4, písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Toto je i případ naší školy, kdy funkční období současné školské rady končí k 31. 12. 2020 a jejíž funkční období je tímto prodlouženo.

Hlasování do školské rady může být nově provedeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto duchu již byl zřizovatelem školy upraven, formou dodatku, Volební řád školské rady, platný i pro naši školu.

O termínu a způsobu volby nových členů školské rady budete včas informováni.

Děkuji za pochopení, Martin Tyč.

 

průvodní dopis MŠMT – školské rady

opatření MŠMT – školské rady