Průvodce PŘ

Přidejte se k nám, stačí málo…

1. Podejte si k nám přihlášku ke studiu

Tiskopis přihlášky obdržíte na své základní škole, případně si jej můžete stáhnout zde.

Přihlášku vyplňte a nechte potvrdit základní školou. Do 1. kola lze podat přihlášku na dvě různé školy. Do přihlášky vyplníte obě školy, na obou ve stejném pořadí, protože podle něj budete pozváni k vykonání přijímacích zkoušek v 1. nebo 2. termínu.

U 4letého oboru vyplňte známky za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Známky za tato dvě pololetí budou zohledněny pro potřebu stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ. Známky za 2. pololetí minulého školního roku se do těchto kritérií nesmí započítat.

U 8letého oboru vyplňte známky za 1. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy. Známky za tato dvě pololetí budou zohledněny pro potřebu stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ. Známky za 2. pololetí minulého školního roku se do těchto kritérií nesmí započítat.

Prospěch na přihlášce vám obvykle potvrdí vaše základní škola, nicméně je možné jej doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za příslušné školní roky a tyto odevzdat spolu s přihláškou. Před zaevidováním přihlášky  se snažíme potřebné údaje zkontrolovat. Nebojte, pokud by v přihlášce přeci jen něco scházelo, tak vás vyzveme k jejímu doplnění.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 1. března 2021 do školy. Pokud byste potřebovali pomoc i s vyplněním přihlášky, tak se na nás neváhejte obrátit.

2. Přijímací zkouška

I v letošním roce se na naší škole budou konat jednotné přijímací zkoušky, prostřednictvím testů dodaných společností CERMAT.

Zkoušky se skládají, u obou studijních oborů, z testu z češtiny a testu z matematiky. V tomto roce není stanovena žádná minimální bodová hranice pro jejich splnění. Prostě je napište co nejlépe, protože se za ně dá získat až 100 bodů (50 za češtinu a 50 za matematiku).

Jednotné zkoušky proběhnou vždy ve dvou termínech:

4leté studium: 1. termín 3. 5. 2021, 2. termín 4. 5. 2021

8leté studium: 1. termín 5. 5. 2021, 2. termín 6. 5. 2021

Náhradní termín byl stanoven pro oba studijní obory na 2. a 3. 6. 2021

Byl také navýšen čas na konání jednotlivých testů, u obou oborů shodně. U matematiky o 15 minut z 70 na 85 minut. U češtiny z 60 na 70 minut.

Příprava na jednotné přijímačky je letos složitější než v jiných letech. Na našich webových stránkách však naleznete pár odkazů, které vám mohou pomoci s přípravou. Přijímačky nanečisto letos organizovat nebudeme a nad přípravnými kurzy se také stahují mraky.

Další body můžete získat za prospěch na ZŠ a za další aktivity a úspěchy v olympiádách a soutěžích.

Po napsání testů budete chvíli čekat na jejich vyhodnocení CERMATem, až jej obdržíme, tak přidáme body za prospěch a další aktivity a zveřejníme pořadí uchazečů, kde se dozvíte, jak jste dopadli. Pravděpodobně jste si podali přihlášku na dvě školy, pokud budete na obou úspěšní, tak se již jen musíte rozhodnout, kam to bude:)

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

3. Zápisový lístek

Až budete rozhodnuti, tak svůj úmysl nastoupit ke studiu na naši školu ještě musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Máte na to 10 dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, ale čím dříve tak učiníte, tím lépe. Zároveň také oceníme, pokud si nás nevyberete, že nám i toto sdělíte co nejdříve, abychom mohli vyhovět dalším uchazečům, kteří budou za vámi.

Pokud by vám nebylo cokoli jasné, tak se nás neváhejte zeptat. Můžete telefonovat, psát nebo si domluvit návštěvu a přijít se podívat přímo do školy.

Přejeme hodně štěstí u přijímaček a těšíme se, že se k nám přidáte:)

Gymnázium Žamberk hledá na plný úvazek nového kolegu/kolegyni s aprobací Matematika/Informatika.

Nástup možný od 1. 9. 2021.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: martin.tyc@gyz.cz
Těšíme se na Vás!