Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022.

Děkujeme za váš zájem o studium na naší škole.

Martin Tyč