Olympiáda v českém jazyce

Nejen v přírodovědných disciplínách probíhají, byť v omezené míře, soutěže a olympiády. Jednou z nich je Olympiáda v českém jazyce. I tato olympiáda má mezi našimi žáky své příznivce. 28. ledna proběhlo okresní kolo, kterého se zúčastnil Prokop Bernard (5.A). Prokop v něm obsadil pěkné 3. místo a opětovně prokázal, že se mu daří nejen v přírodovědných oborech.

I jemu děkuji za reprezentaci školy v této soutěži.

Martin Tyč