Negativní test u přijímacích zkoušek

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je u přijímacích zkoušek požadováno povinné doložení negativního výsledku testu na COVID-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (s účinností od 26. dubna 2021) je uchazeči o studium umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocněné COVID-19 a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR  testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad o negativním testu může uchazeč nahradit

a) potvrzením o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Plná znění opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a metodik MŠMT k opatřením při přijímacích zkouškách, zejména pak k nutnosti doložení negativního testu. Poslední dokument je k této problematice z pohledu ZŠ:

Gymnázium Žamberk hledá na plný úvazek nového kolegu/kolegyni s aprobací Matematika/Informatika.

Nástup možný od 1. 9. 2021.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: martin.tyc@gyz.cz
Těšíme se na Vás!