Zpátky do lavic!

Od 3. května se vrátili v rotačním režimu do lavic žáci nižšího stupně osmiletého studia, konkrétně to byla prima a sekunda. Od 10. května je ve škole vystřídají žáci tercie a kvarty. Instrukce k návratu již byly rodičům i žákům zaslány. Po otestování v tělocvičně půjdou (snad všichni) žáci do tříd, ve kterých bude probíhat jejich výuka. Rozvrh i suplování jsme také upravili. K normální výuce se však budeme navracet průběžně, přeci jen délka distanční výuky byla značná. Výuka ostatních tříd probíhá i nadále v distančním režimu.

Těšíme se na vás!

Martin Tyč