DT a profilové zkoušky MZ

Didaktické testy (DT) proběhnou v termínech:

  1. 5. 2021 8:00 Matematika; 13:30 Anglický jazyk
  2. 5. 2021 8:00 Český jazyk a literatura
  3. 5. 2021 8:00 Matematika rozšiřující; 13:00 Německý jazyk

U didaktických testů byl navýšen počet opravných termínů o jeden. 

Ve dnech 10. – 13. května budou probíhat písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

  1. 5. 2021 8:00 Biologie (učebna 24); 8:00 Informatika (učebna 74)
  2. 5. 2021 8:00 Zeměpis (učebny 23 a 24)
  3. 5. 2021 8:00 Společenské vědy (učebny 23 a 24)
  4. 5. 2021 8:00 Dějepis (učebna 23)

Ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací v profilové části maturit proběhnou v období od 1. června. Podrobný rozpis zkoušení jednotlivých žáků bude vytvořen. Stanovena byla kritéria pro hodnocení profilových zkoušek.

Martin Tyč