Doplňující informace k přijímačkám

MŠMT vydalo dodatek k již dříve vydanému opatření obecné povahy (OOP) k organizaci přijímacích zkoušek, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Tímto dodatkem je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru, kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky (nezáleží tedy na řediteli školy, zda důvod omluvy uzná), ale musí do pátku 14. května potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

Na ostatní uchazeče se Dodatek k OOP nevztahuje.