Obnovení prezenční výuky

Od 24. května dochází k obnovení prezenční výuky ve všech třídách v normálním rozsahu. Zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem po dobu celého pobytu ve školní budově. Všichni žáci i zaměstnanci jsou povinni se 1x týdně testovat. Ve škole probíhá testování prostřednictvím antigenních testů. Rozvrh hodin již byl nastaven na normální provoz, proto věnujte pozornost i suplování. O dalších podrobnostech k organizaci výuky, testování a dalších provozních záležitostech budou žáci i rodiče informováni prostřednictvím webové aplikace.

Vítejte zpátky!

Martin Tyč