Chemická olympiáda

I letos, navzdory nepříznivým podmínkám, jsem ráda, že nám organizátoři uspořádali alespoň trochu netradiční kolo každoroční Chemické olympiády.

Po řešení domácích úloh, kde jsme řešili teoretickou část a prováděli pitvu zinko-chloridového článku, čekalo naší kategorii C školní kolo. A to konkrétně online formou ve výukovém prostředí Moodle. Nejnáročnější pro mě bylo následující krajské kolo, které zahrnovalo teorii a zároveň teoretické řešení praktických úloh.

Velice se mi líbilo zadání jednotlivých úloh a jistě se ráda zúčastním i v následujícím roce. Soutěž jsem absolvovala poprvé a je to pro mě cenná zkušenost.

Terezie Štěpánková, žákyně 5.A