Volby do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje vyhlašuji termín voleb do školské rady na pondělí 21. června 2021 od 8:00 do 20:00 hodin. Hlasování proběhne ve školním informačním systému Bakaláři, zvlášť u zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a zvlášť u pedagogických pracovníků formou anonymní ankety.

Podrobnější informace budou zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům zaslány prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.

Výsledky voleb do školské rady, které proběhly v pondělí 21. června 2021. Protokol o proběhlých volbách je přiložen níže:

Zástupcem pedagogických pracovníků ve školské radě byla zvolena Mgr. Andrea Dostálková

Zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byla zvolena Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

Martin Tyč