Zahájení školního roku a testování žáků

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. září v 8:00 ve škole v kmenových učebnách. Ve třídách následně proběhne testování žáků antigenními testy. Podrobnější informace naleznete níže v přiložených souborech.

Připomínám, že ve společných prostorech školy jste povinni používat ochranu dýchacích cest!

Děkuji vám za spolupráci a přeji úspěšné vykročení do školního roku.

Martin Tyč