Vypsání maturitních zkoušek pro školní rok 2021/2022, nabídka zkoušek

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

Zároveň také zveřejňuji maturitní seznam literárních děl a témata ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022.