Jak se stát GYZákem? – Průvodce přijímacím řízením

1. Podejte si k nám přihlášku ke studiu

Tiskopis přihlášky obdržíte na své základní škole, případně si jej můžete stáhnout níže.

Přihlášku vyplňte a nechte potvrdit základní školou. Do 1. kola lze podat přihlášku na dvě různé školy. Do přihlášky vyplníte obě školy, na obou ve stejném pořadí, protože podle něj budete pozváni k vykonání přijímacích zkoušek v 1. nebo 2. termínu.

U 4letého oboru vyplňte známky za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Známky za dvě pololetí budou zohledněny pro potřebu stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ.

U 8letého oboru vyplňte známky za 1. pololetí 5. třídy. Známka z tohoto pololetí bude zohledněna pro potřebu stanovení počtu bodů za prospěch na ZŠ.

Prospěch na přihlášce vám obvykle potvrdí vaše základní škola, nicméně je možné jej doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za příslušné školní roky a tyto odevzdat spolu s přihláškou. Před zaevidováním přihlášky se snažíme potřebné údaje zkontrolovat. Nebojte, pokud by v přihlášce přeci jen něco scházelo, tak vás vyzveme k jejímu doplnění.

Lékařské potvrzení a výstupní hodnocení školy nevyžadujeme.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 1. března 2022 do školy. Pokud byste potřebovali pomoc i s vyplněním přihlášky, tak se na nás neváhejte obrátit.

2. Přijímací zkouška

I v letošním roce se na naší škole budou konat jednotné přijímací zkoušky, prostřednictvím testů dodaných společností CERMAT.

Zkoušky se skládají, u obou studijních oborů, z testu z češtiny a testu z matematiky. U čtyřletého oboru je nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole dosažení alespoň 35 bodů v součtu bodového hodnocení (tj. 35 bodů ze 100 možných). U osmiletého oboru je nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole dosažení alespoň 30 bodů v součtu bodového hodnocení (tj. 30 bodů ze 100 možných).

Jednotné zkoušky proběhnou vždy ve dvou termínech:

4leté studium: 1. termín – 12. 4. 2022 nebo 13. 4. 2022.

8leté studium: 1. termín – 19. 4. 2022 nebo 20. 4. 2022.

Náhradní termín byl stanoven pro oba studijní obory na 10. 5. 2022 nebo 11. 5. 2022.

3. Příprava na příjímací zkoušku

Příprava na jednotné přijímačky je letos složitější než v jiných letech. Na našich webových stránkách však naleznete pár odkazů, které vám mohou pomoci s přípravou. Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy letos nebudeme organizovat z epidemických důvodů.

Testová zadání k procvičování – čtyřleté gymnázium
Český jazyk a literatura
Matematika

Testová zadání k procvičování – osmileté gymnázium
Český jazyk a literatura
Matematika

Další body můžete získat za prospěch na ZŠ a za další aktivity a úspěchy v olympiádách a soutěžích.

Po napsání testů budete chvíli čekat na jejich vyhodnocení CERMATem, až jej obdržíme, tak přidáme body za prospěch a další aktivity a zveřejníme pořadí uchazečů, kde se dozvíte, jak jste dopadli. Pravděpodobně jste si podali přihlášku na dvě školy, pokud budete na obou úspěšní, tak se již jen musíte rozhodnout, kam to bude:)

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete níže.

4. Zápisový lístek

Až budete rozhodnuti, tak svůj úmysl nastoupit ke studiu na naši školu ještě musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Máte na to 10 dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, ale čím dříve tak učiníte, tím lépe. Zároveň také oceníme, pokud si nás nevyberete, že nám i toto sdělíte co nejdříve, abychom mohli vyhovět dalším uchazečům, kteří budou za vámi.

Pokud by vám nebylo cokoli jasné, tak se nás neváhejte zeptat. Můžete telefonovat nebo psát.

Přejeme hodně štěstí u přijímaček a těšíme se, že se k nám přidáte:)