Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023.

V souvislosti se situací na Ukrajině bylo žákům-cizincům z Ukrajiny umožněno podat přihlášku ke studiu do 5. dubna 2022. Níže je zveřejněna úprava kritérií pro přijetí těchto uchazečů.