Informace k maturitám 2022

Zde budete postupně nacházet aktuální informace k maturitám v tomto školním roce, které sem budu postupně přidávat.

Termíny konání písemných prací (slohové práce) z předmětů Český jazyk a literatura a cizích jazyků, termíny konání písemných zkoušek z těch předmětů profilové části, které se konají kombinací více forem zkoušek, dále kritéria pro hodnocení písemných prací a zkoušek v profilové části MZ:

Editovatelný formulář k odevzdání seznamu četby žáka k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury. Hotový seznam, vytištěný, zkontrolovaný příslušným vyučujícím a vámi podepsaný, odevzdejte nejpozději do 31. března 2022.