Úspěch v okresním kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Již několik let pracuje žákyně 4.B Bára Cabalková pod vedením pana Jiřího Hovorky na fyzikálním projektu jehož cílem bylo sestrojení mionového detektoru kosmického záření (Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce). Tato dlouhodobá práce, navíc ztížená pandemií covid-19, nyní začíná nést své ovoce.

Bára se ve středu 2. února zúčastnila okresního kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavykteré proběhlo v Kulturním centru Lanškroun pod záštitou starosty města Lanškrouna Mgr. Radima Vetchého. Svůj projekt zde prezentovala v kategorii „Středoškolák“ v konkurenci dalších třiceti projektů. Po jejich posouzení byl i její, spolu s patnácti dalšími, vybrán k postupu do kola krajského. Báře děkuji za reprezentaci školy a panu Hovorkovi za vedení tohoto projektu a doufám v úspěch i v kole krajském.

Martin Tyč

Bára před svým posterem prezentujícím výsledky měření.

Odkaz na článek informující o této soutěži naleznete zde.

Projekt však není pouze školní záležitostí, čímž děkuji dalším partnerům, kteří pomohli nejen finančně: