Olympiáda v AJ

Ve dnech 23.2 . – 25. 2. 2022 proběhla školní kola Olympiády v anglickém jazyce v kategoriích I (prima a sekunda) a II (tercie a kvarta). Po písemné části (poslech a čtení s porozuměním) proběhla konverzační část s porotou složenou z pedagogů školy.

V kategorii I se vítězkou stala Ema Kašková (2.A), která také postupuje do okresního kola.

V kategorii II už to bylo složitější, bylo zde několik žáků, kteří jsou výborně jazykově připraveni a vybaveni. Do poroty byla také pozvána naše „exchange studentka“ (rodilá mluvčí) Ella.

Po dvoukolovém konverzačním bloku se postupující vítězkou stala Radka Marešová (4.A).

V kategorii III (SŠ) postupuje Tereza Andrová (6.A), která byla nominována na základě dřívější soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězkám přejeme „Good luck!“ v okresním kole!