Mimořádný úspěch v soutěži vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET

Ve dnech 12. a 13. dubna 2022 se v sídle Akademie věd ČR uskutečnilo národní kolo soutěže EXPO Science AMAVET, která každoročně sdružuje a oceňuje středoškoláky realizující vědecké a technické projekty. Měla jsem možnost o své práci pohovořit mimo jiné s předsedkyní Akademie věd ČR, zástupci České kosmické kanceláře nebo některých fakult ČVUT, kteří působili jako hodnotitelé našich projektů.
V posledních letech jsem se zabývala konstrukcí detektoru mionů, částic kosmického záření. S ním jsem podnikla stovky hodin měření, prostřednictvím kterých jsem sledovala chování toku částic v závislosti na nadmořské výšce, zeměpisné šířce, meteorologických podmínkách nebo sluneční aktivitě. Provedla jsem měření na observatoři Milešovka a také na palubě dopravního letadla při letu z Prahy na Madeiru a zpět.
S tímto projektem („Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce“) jsem se v národním kole soutěže EXPO Science AMAVET umístila na 2. místě, získala jsem speciální ocenění děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, ale především jsem postoupila do největší středoškolské vědecko-technické soutěže Regeneron ISEF, která se uskuteční 7. až 13. května 2022 v Atlantě ve státě Georgia (USA).
Na tomto místě bych ráda poděkovala mému vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Hovorkovi, který mě k fyzice přivedl a umožnil mi do ní neobyčejným způsobem nahlédnout, dále škole, která mě v této činnosti podpořila, a sponzorům – firmám Bühler CZ s.r.o. – Žamberk, Isolit-Bravo, spol. s r.o. – Jablonné nad Orlicí a městu Žamberk.

Barbora Cabalková, žákyně 4.B

Výše je účast v národním kole popsána přímo Barborou. Tímto jí srdečně blahopřeji a děkuji za příkladnou reprezentaci školy. Děkuji panu Hovorkovi za dlouholeté vedení Barbořina projektu a výše uvedeným sponzorům za finanční i technickou podporu.

Martin Tyč

Odkaz na stránky spolku AMAVET, kde je článek o národním finále zde.

Barbora s panem Hovorkou po obdržení diplomu za 2. místo v národním kole.