Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023 osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Tabulky s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů naleznete níže.

Uchazečům, kteří byli přijati blahopřejeme. Rozhodnutí o přijetí se jim poštou nezasílá. Zítřkem (29. dubna) začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým mohou přijatí uchazeči potvrdit svůj zájem o studium na naší škole. Zápisový lístek doručte do školy osobně, případně jej zašlete poštou, nejpozději 12. května 2022. Dovolujeme si požádat přijaté uchazeče, kteří se však rozhodnou, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost sdělili písemně mailem na adresu gyz@gyz.cz, jejich uvolněné místo tak můžeme nabídnout dalším uchazečům. Děkujeme.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu poštou. Po jeho převzetí mají 3 dny na to, aby proti němu případně podali odvolání. Jak bylo uvedeno výše, tak pravděpodobně ne všichni přijatí uchazeči odevzdají svůj zápisový lístek na naši školu, a je možnost takto uvolněná místa nabídnout i nepřijatým uchazečům. Pokud máte zájem u nás studovat, tak odvolání podejte. Využít můžete přiložený vzor. Děkujeme.

Martin Tyč