Fanda z Rice Lake 16

Krásný dobrý den. Ač se to zdá neuvěřitelné, právě píšu jeden z posledních tří článků.


V posledních dvou týdnech se téměř každodenně zabývám otázkou, proč jsem se rozhodl
běhat 800m a 1600m jinak než na rekreační úrovni. A i když se mi nevede nijak zle, a
dokonce i začínám ztrácet svá americká kila, na kterých, jsem do začátku atletické sezóny
pilně pracoval, závody ve mně vždy vzbudí pochybnosti, jestli jsem si vybral ten nejlepší
způsob, jak trávit jaro. Když už jsem si tak pěkně postěžoval, tak můžu přejít na pozitivnější
notu.


Tento víkend jsme absolvovali prom, což je v podstatě školní ples, jak ho známe z
amerických filmů. Po něm tradičně následuje post prom, což je akce organizovaná rodiči
studentů, která probíhá ve škole a která se pod maskou zábavy se skákacími hrady,
casinem, dobrým jídlem a bohatou tombolou snaží získat studenty, aby se nepotulovali po
nocích a nenechali se zlákat jiskřivou bludičkou flámu. Trik je v tom, že vás ve škole zavřou,
a jak jednou vstoupíte, už vás nepustí ven až do třetí hodiny ranní. Tuto akci jsem si
nenechal ujít a musím říci, že její síla je nesporná. Po několika hodinách aktivní zábavy by
mě ani nenapadlo jít nikam jinam než nejkratší cestou do postele.


Teď už se zaměřím na mnou zvolené téma, kterým je tentokrát partnerství Žamberka a Rice
Lake. Toto téma mě nenapadlo náhodou. Jsem silně ovlivněn návštěvou z našeho rodného
města v podobě Šárky Strnadové, ženy která se dobrovolně stará o výměnu studentů na
české straně, a Lucie Vávrové, učitelky anglického jazyka na žambereckém gymnáziu.
Nutno říci, že promluvit si s někým po takové době česky je velmi příjemné. Z touto delegací
jsem v posledních dnech strávil nějaký ten čas a mimo jiné jsem měl možnost navštívit
české muzeum a hudební sál, které jsou ve vesnici s hlubokými českými kořeny jménem
Haugen, která leží nedaleko Rice Lake.


Na jedné z prezentací, na které jsem při příležitosti této návštěvy byl, jsem se například
dozvěděl, že na střední škole už mělo možnost studovat okolo 50 žáků našeho gymnázia v
průběhu poslední 20 let a u toho vznikly unikátní vazby, které umožnily například ubytovat
delegaci z Rice Lake o počtu 35 lidí, která dorazila do Žamberka v roce 2019 oslavit 25.
výročí našeho partnerství. Měl jsem možnost mluvit s alespoň polovinou z této delegace a
všichni na svůj pobyt v České republice velmi dobré zkušenosti. To samé platí i o
studentech, včetně mě, kteří mohli strávit školní rok v zahraniční střední škole.


Závěrem jen chci dodat, že je to podle mě velké štěstí mít podobné fungující partnerství a že
za ním především stojí práce nadšených lidí, která něco takového umožňuje.

Foto z promu