2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studijního oboru

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2022/2023.

Přihlášky je možné podat do 18. května 2022.

Konat se budou školní přijímací zkoušky – 1. června 2022. Výsledky jednotných zkoušek z 1. kola nebudou ve 2. kole zohledněny. Podrobnější informace a kritéria naleznete v přiloženém souboru.

Mgr. Martin Tyč