Mezinárodní soutěž ISEF 2022 – Atlanta, USA

Ve dnech 8. až 13. května 2022 proběhla v Atlantě největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě ISEF (International Science and Engineering Fair). Českou republiku zde reprezentovaly autorky dvou projektů Adriena Jedličková z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14 s projektem Přestavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nanočásticím olova v oboru Molekulární a buněčná biologie Barbora Cabalková z Gymnázia Žamberk s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce v oboru Fyzika a astronomie.

Obě postoupily z národního finále XXVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Soutěže ISEF se v Atlantě zúčastnilo 1 750 středoškoláků z celého světa, kteří do soutěže přihlásili projekty ve 21 soutěžních oborech. Z důvodu koronavirové pandemie byla soutěž realizována fyzicky i distanční formou. Fyzicky se zúčastnilo 1 175 středoškoláků a distančně se zúčastnilo 575 středoškoláků.

Barboře ještě jednou blahopřeji k tak významnému úspěchu a děkuji za reprezentaci České republiky a i naší školy.

Martin Tyč

Odkaz na celý článek z webu AMAVET: zde

Odkaz na oficiální stránky ISEF: zde

Barbora prezentující svůj projekt.