Vypsání maturitních zkoušek pro školní rok 2022/2023, nabídka zkoušek

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023. Zároveň také zveřejňuje témata ústních zkoušek v profilové části MZ a školní seznam literárních titulů pro rok 2023.

Další informace k maturitám budou postupně přidávány.

Martin Tyč, ředitel školy

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu četby pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury (termín pro odevzdání je do 31. března 2023):

Další dokumenty: (kritéria hodnocení dílčích částí MZ)