Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v roce 2023/2024

Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním roce 2022–2023 budou vybráni 2 studenti. K 1. 9. 2023 nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let, nebo starší než 18,5 let. Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku.

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

  1. Podání přihlášky nejpozději do 31. 12. 2022.
  2. Úspěšné absolvování online jazykového testu ELTiS, který se bude konat na městském úřadě v Žamberku. Termín bude upřesněn během měsíce ledna. Předpokládaný termín je 27. 1. 2023.

ELTiS test:

Studenti si mohou zkusit jazykový test na stránce: http://eltistest.com/practicetest/. Cvičný test trvá zhruba 20-30 minut (stačí zadat e-mail, na který pak přijdou i výsledky). Online test ELTiS se skládá ze čtení – 45 minut a poslechu – 25 minut.

Obsahem výběrového řízení bude Assessment center – speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce.

Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu. Případný konkurz by se konal pravděpodobně 3. 2. 2023.

Shromažďování přihlášek:

Radnice, asistentka starosty paní Kamila Borovičková. Zalepené obálky označte názvem „Konkurz RL“.

Dodatečné druhé kolo:

Pokud nebudou vybráni studenti v prvním řádném kole, bude vyhlášeno kolo druhé. Pro toto kolo již nebude platit podmínka studia na gymnáziu v Žamberku nebo s trvalým pobytem v Žamberku. Tohoto kola se budou moci zúčastnit studenti pouze splněním věkového limitu. Přihlášky se budou přijímat od 2. 1. do 3. 2. 2023. Následně budou zájemci absolvovat jazykový ELTiS test a AC – termíny budou upřesněny dodatečně.

Informační schůzka:

Pro rodiče a studenty spojená s prezentací bývalých výměnných studentů se bude konat dne 4. 11. 2022 od 15 hodin v uč. č. 5 v budově Gymnázia Žamberk.

Očkování:

Informace si přečtěte v přiloženém dokumentu „Studijní pobyt v Rice Lake“! na https://www.zamberk.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19436&id=10046&n=konkurz%2Drice%2Dlake