Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022

Dne 17. října 2022 byla školskou radou schválena Výroční zpráva za školní rok 2021/2022. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy