Mladý talent Pardubického kraje 2022

6. prosince 2022 ve společenském sále pardubického zámku kraj odměnil žáky základních, středních a základních uměleckých škol za mimořádné nadání nebo studijní úspěchy. Ocenění Mladý talent Pardubického kraje za rok 2022 získalo celkem 39 žáků.

Jednou z oceněných byla také naše čerstvá absolventka Barbora Cabalková. Nominována byla, v oboru přírodovědném a technickém, za dlouhodobý projekt, jehož cílem bylo sestrojení detektoru kosmického záření, následně s jeho pomocí provedení řady měření a zpracování a interpretace získaných dat. Na projektu s názvem „Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce“, pracovala pod vedením pana Mgr. Jiřího Hovorky po celou dobu jejího studia a přes několik soutěžních kol s ním postoupila až do největší středoškolské vědecko-technické soutěže Regeneron ISEF, která se uskutečnila Atlantě ve státě Georgia (USA).
Projekt proběhl v rámci aktivit Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. a byl podpořen řadou institucí a firem (Akademie věd ČR, Česká kosmická kancelář, některé fakulty ČVUT, ale i některá akademická pracoviště v zahraničí, Bühler CZ s.r.o. – Žamberk, Isolit-Bravo, spol. s r.o. – Jablonné nad Orlicí a město Žamberk), kterým tímto ještě jednou děkuji. Celá Bářina cesta je popsána v několika příspěvcích na našem webu.

Barboře děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy a věřím, že snad bude mít v budoucnu i nějaké následovníky.

Martin Tyč

odkaz na článek na webu Pard. kraje: zde

Pánové Martin Kiss, vedoucí odboru školství Pk a Josef Kozel, radní pro oblast školství, při předání ocenění Barboře.
Oceněná Barbora s panem Jiřím Hovorkou.