1. kolo přijímacího řízení – výsledky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24. Výsledkové listiny a seznamy přijatých uchazečů (pod evidenčními čísly) naleznete níže v připojených souborech. Přijatým uchazečům blahopřejeme. Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů: