Celostátní kolo Zeměpisné olympiády

Na konci dubna se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil 25. ročník celostátního kola Zeměpisné olympiády. Naše škola měla zastoupení v kategorii D (střední školy), mezi pětadvaceti soutěžícími nás reprezentoval Prokop Bernard.


První den byl tradičně věnován práci v terénu. Soutěžící prováděli socioekonomický průzkum lokality, SWOT analýzu i hydrologické měření v parku Folimanka v těsné blízkosti univerzitního kampusu. Při následném zpracovávání zjištěných dat museli využít svých matematických dovedností. Druhý den je pak čekal písemný test geografických znalostí, test na práci s atlasem a na závěr multimediální test.


Prokop nakonec obsadil velice pěkné 13. místo a patří mu tak velké uznání a gratulace.


Odměnu a diplom předával soutěžícím známý geograf a hydrolog, profesor Bohumír Jánský, vedoucí expedice, která před zhruba dvaceti lety určila pramennou oblast a délku řeky Amazonky, čímž ji posunula na první místo v žebříčku nejdelších řek světa.