Úspěšný chemický rok

2. června 2023 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konala 17. Konference mladých přírodovědců. Konference probíhala v rámci programu Badatel. Žákyně naší školy Terezie Štěpánková (7.A) na této konferenci prezentovala svoji práci „Vývoj metod pro využití látek s axiální chiralitou v asymetrické syntéze“. Její prezentace byla odbornou komisí vyhodnocena jako nejlepší.
Na své práci nejprve více než rok pracovala v Olomouci, pak získaná data zpracovala a přihlásila ji do Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kde s ní úspěšně prošla do krajského kola. Pak se ještě rozhodla ji prezentovat v Olomouci na vědecké konferenci a výsledek jste si přečetli výše.
V tomto školním roce se navíc účastní vědecké stáže ve společnosti Contipro v Dolní Dobrouči.
Terce tímto děkuji za příkladnou reprezentaci školy a velice si vážím jejího přístupu a vytrvalosti ve studiu přírodních věd, zejména chemie.

Martin Tyč

odkaz na web konference: https://www.prf.upol.cz/badatel/kmp/

odkaz na projekt Badatel: https://www.prf.upol.cz/badatel/

Diplom za 1. místo za prezentaci práce na konferenci.
Terezie na konferenci v Olomouci.