Projektový den IROP

Naše škola je zapojena do projektu IROP, jehož cílem byla rekonstrukce učeben a zlepšení materiálního vybavení kabinetů přírodních věd. Součástí bylo také zlepšení konektivity, zajištění bezbariérového přístupu a také spolupráce se základními školami a dalšími institucemi.

26. června 2023 se uskutečnil další projektový den pro žáky ZŠ Nádražní 743 v Žamberku. Žáci si vyzkoušeli práci s mikroskopy, včetně přípravy preparátů. V chemické laboratoři pro ně byla připravena řada experimentů, mimo jiné i barvení plamene různými látkami.

Na přípravě a realizaci projektového dne se podíleli, kromě učitelů chemie a biologie, také žáci vyšších ročníků gymnázia. Vyučujícím ze základní školy děkujeme za spolupráci a jejich žákům za aktivní přístup a zájem.

Martin Tyč

Mikroskopování.
Chemické pokusy.
Modely molekul.
Barvení plamene.
Účastníci projektového dne.