Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v roce 2024/2025

Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním roce 2024 – 2025 budou vybráni 2 studenti.


K 1.9.2024 nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let, nebo starší než 18,5 let.


Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku.

Studenti si mohou zkusit absolvovat jazykový test bez podání přihlášky.

Pokud splní jazykové předpoklady, mohou, ale nemusí si přihlášku podat. Pokud budou úspěšní, pak test nemusejí absolvovat znovu další roky, jazykové předpoklady budou splněny na celé období, kdy si budou moci podat přihlášku.


Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

  1. Úspěšné absolvování on line jazykového testu ELTiS, který se bude konat na Gymnáziu v Žamberku. Termín testu bude nově v měsíci listopadu.
    Předpokládaný termín je 20.11.2023, ale termín bude upřesněn dle aktuálního rozvrhu školy na školní rok 2023/2024. Podání on line přihlášek (Formulář ELTIS 2023) k jazykovému testu ELTiS je do 31.10.2023.

2. Podání přihlášky ke studijnímu pobytu v Rice Lake je nejpozději do 31.12.2023.

ELTiS test: Studenti si mohou zkusit jazykový test na stránce: http://eltistest.com/practicetest/.
Cvičný test trvá zhruba 20-30 minut (stačí zadat e-mail, na který pak přijdou i výsledky).
Online test ELTiS se skládá ze čtení (45 minut) a poslechu (25 minut).


Obsahem výběrového řízení bude Assessment center, speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce, a to v pouze případě, že bude zájem více jak dvou studentů.


Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu a podání přihlášek ke studiu. Případný konkurz by pravděpodobně proběhl 2.2.2024.


Shromažďování přihlášek na jazykový test: on line do 31.10.2023

Shromažďování přihlášek na studium v Rice Lake: radnice, asistentka starosty paní Bc. Kamila Borovičková. Zalepené obálky označte názvem „ Konkurz RL“ (do 31.12.2023)


Dodatečné druhé kolo: pokud nebudou vybráni studenti v prvním řádném kole, bude vyhlášeno kolo druhé. Pro toto kolo již nebude platit podmínka studia na gymnáziu v Žamberku nebo s trvalým pobytem v Žamberku. Tohoto kola se budou moci zúčastnit studenti pouze splněním věkového limitu. Přihlášky se budou přijímat od 2.1.- 2.2.2024. Následně zájemci budou absolvovat jazykový ELTiS test a AC – termíny budou upřesněny dodatečně.

Informační schůzka: pro rodiče a studenty spojená s prezentací bývalých exchange studentů se bude konat dne 6.10.2023 od 15 hodin v uč. č. 5. v budově Gymnázia Žamberk.

Očkování: přečtěte si v přiloženém dokumentu „Pobyt v RL“ !

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Bc. Šárka Strnadová sarka@josefstrnad.cz mobil: 777 771 682
Mgr. Bc. Lucie Vávrová lucie.vavrova@gyz.cz


Přihlášky k testu i studijnímu pobytu a další informace jsou ke stažení na www.zamberk.cz v sekci:
O Žamberku – Partnerské styky města – Konkurz Rice Lake