Vypsání maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024, nabídka zkoušek

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024. Zároveň také zveřejňuje témata ústních zkoušek v profilové části MZ a školní seznam literárních titulů pro rok 2024.

Termíny konání písemných prací a písemných zkoušek v roce 2024 (jarní termín) + kritéria jejich hodnocení:

Formulář (editovatelný) pro odevzdání seznamu literatury žáka k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury:

Jednotné zadávací schéma DT pro jarní termín:

Další informace k maturitám budou postupně přidávány.

Martin Tyč, ředitel školy