Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

Dne 11. října 2023 byla školskou radou schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy