Další chemický úspěch

16. října 2023 se v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konala 12. Juniorská vědecká konference, na které vystoupila se svým příspěvkem Terezie Štěpánková. Terka zde prezentovala svoji práci s názvem „Příprava nanovlákenného krytu pro hojení drobných ran a vhodné vstřebávání jizev“, na které pracovala zhruba rok ve společnosti Contipro v Dolní Dobrouči. Z konference si za svoji práci odvezla speciální cenu Nadace Neuron – Dětský vědecký sen 2023. Nyní již jen Terce zbývá vymyslet, jak jej promění v realitu. Uvažuje o odborné stáži na některém z prestižních vědeckých pracovišť.
K tomuto úspěchu, ale hlavně k možnosti splnit si svůj vědecký sen, Terce blahopřeji a děkuji jí za prezentaci naší školy na veřejnosti. Přeji jí také hodně studijního elánu do dalších let a úspěšné vykročení za vědeckou kariérou. Ostatním žákům školy nechť je vzorem, že pokud si za něčím jdete, tak toho i docílíte.

Martin Tyč

Odkaz na článek o 12. Juniorské vědecké konferenci na webu prirodovedci.cz: zde

Odkaz na web Nadace Neuron o ocenění Terky: zde