Poznávací zájezd do Drážďan

Dne 18.12.2023 se někteří studenti naší školy vydali na poznávací zájezd do Drážďan. V brzkých hodinách jsme vyrazili od gymnázia. Naše první zastávka byla v  Pirně. Právě v Pirně jsme přibrali naši průvodkyni Lysann, která nám pověděla něco o historii.  

Mezi největší zajímavosti patří to, že právě Pirna nebyla během druhé světové války vůbec zasažena i přes to, že leží v blízkosti Drážďan. Narozdíl od Drážďan, které byly v roce 1945 rozbombardovány. Pirnu však v roce 2002 zasáhly povodně. 

Následně jsme odjeli do Drážďan, kde nás čekal zajímavý interaktivní program v centru města. Cílem bylo během 60 minut navštívit památky, načerpat informace a komunikovat s místními lidmi. V tomto jsme všichni hravě uspěli! 

Poté jsme se přesunuli na středověké vánoční trhy, kde jsme dostali mnoho volného času, během kterého jsme měli další poznavačku –  Weihnachtsmarktrallye. Na trzích bylo mnoho tradičního jídla a suvenýrů. Některým se velice líbil Riesenrad, jiní zase ochutnali německé pochoutky. 

Po cestě domů Lysann vyhlásila nejlepší tři týmy, avšak všichni byli pochváleni za účast! 

Během celého dne si studenti osvěžili schopnosti komunikace v němčině. Nejenom s místními, ale také s učiteli, kteří s námi po překročení hranic mluvili pouze německy! Všichni jsme se vraceli plní zážitků s myšlenkou užitého dne. Nikdo se neztratil a všichni se ve zdraví dostali zpět do Žamberka. 

Děkujeme paním učitelkám a Lysann za uspořádání tohoto zájezdu,

Tschüss!

Sváťa a Sabča (5.A)