Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025. Letošní rok přináší řadu novinek:

  • termín podání přihlášek: 20. 2. 2024
  • možnost podat přihlášku až na 3 školy
  • prioritizace pořadí škol – pořadí škol uvedených na přihlášce je závazné
  • možnost elektronického podání přihlášky prostřednictvím systému DiPSy (odkaz zde)

Níže naleznete související dokumenty – vyhlášení přijímacího řízení obsahující kritéria pro přijetí, editovatelný formulář pro doložení prospěchu (ve formátu .xlsx). Dále jsou připojeny dokumenty týkající se uchazečů cizinců, zejména dle zákona „Lex Ukrajina“. Připojeny jsou i obecné informace k přijímacímu řízení v roce 2024.

Další informace naleznete i na webu společnosti CERMAT, případně na informačním webu MŠMT.

Předem děkuji za zájem o studium v naší škole.

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy

Související soubory:

Pro uchazeče cizince:

Obecné informace k přijímacímu řízení v roce 2024: