ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Dne 8.4. se ve škole uskutečnila přednáška s názvem Historie izraelsko-palestinského konfliktu a jak rozumět současnému dění na Blízkém východě. Přednáška navazovala na učivo regionální geografie 2. ročníku a byla určena pro žáky 6.A a 2.B. Pan Ing. Aleš Doleček, který je také absolventem našeho gymnázia, svým komplexním pojetím tématu v mnohých historických, geografických, politických, ekonomických a kulturních souvislostech přiblížil žákům kořeny letitého blízkovýchodního konfliktu.
Cílem přednášky bylo přispět k orientaci žáků ve složité problematice četných sporů a válek v tomto
Evropě blízkém asijském regionu.
Zuzana Faltová