Krajské kolo dějepisné olympiády s naší účastí

Ve středu 10. dubna 2024 se náš žák Zdeněk Zezulka ze 3. B zúčastnil krajského kola dějepisné olympiády v Pardubicích. Tématem byl český středověk od Cyrila a Metoděje po Jana Husa s důrazem na kulturní dějiny. Otázky byly velmi rozličné a vyžadovaly velký přehled soutěžících. Ve velké konkurenci se Zdeněk neztratil a obsadil 14. místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.