Další chemický úspěch a plnění vědeckého snu…

Ani blížící se maturita nezabránila Terezii Štěpánkové v dalších aktivitách na poli chemie. Svoji starší práci s názvem „Vývoj metod pro použití látek s axiální chiralitou v asymetrické syntéze“, kterou doplnila o další výsledky, přihlásila na Studentskou vědeckou konferenci, která proběhla v Univerzitním centru VŠCHT Praha v Litvínově (areál ORLEN Unipetrol Litvínov). V hodnotící komisi zasedli pedagogové z VŠCHT, ČVUT a odborníci z praxe (ORLEN Unipetrol a UniCre). Středoškoláci, kteří se v letošním roce konference účastnili, byli rozděleni do čtyř sekcí, z nichž jedna byla posterová, právě do této sekce přihlásila Terezie svoji práci. V ní byla její práce vyhodnocena jako nejlepší a obsadila 1. místo. K tomuto umístění jí blahopřeji a děkuji za příkladnou reprezentaci školy.

A ještě přidám pokračování jiného Tereziina příběhu: v říjnu 2023 si z Přírodovědecké fakulty UK v Praze odnesla z 12. Juniorské vědecké konference speciální cenu Nadace Neuron – Dětský vědecký sen 2023, nyní si jej začne plnit. Zvolila si stáž na vědeckém pracovišti. V červnu se vydá na zhruba dvouměsíční stáž do Biotechnologického ústavu AV ČR, kde se bude zabývat prací s medicínskou tématikou.

Martin Tyč

Odkaz na web UC Litvínov s informacemi o konferenci.

Web Nadace ORLEN Unipetrol s informacemi (a fotografiemi) z konference.

Terezie u svého posteru na konferenci v Litvínově.