Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V souborech níže naleznete výsledkové listiny pro oba studijní obory s vyznačeným výsledkem přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025.

Přijatým uchazečům blahopřejeme. V blízké době je budeme kontaktovat s dalšími informacemi o studiu.

Mgr. Martin Tyč