2. kolo přijímacího řízení do 4letého oboru

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
v aktuálním znění, 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého oboru vzdělání
(79-41-K/41 Gymnázium) pro školní rok 2024/2025.

2. kolo přijímacího řízení je určeno výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Možnosti podání přihlášky:

  • elektronicky prostřednictvím digitálního informačního systému přijímacího řízení (DiPSy) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA) – tento způsob zjednodušuje komunikaci v rámci řízení;
  • podáním výpisu vytištěného z informačního systému;
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Ve 2. kole PŘ budou zohledněny výsledky JPZ z 1. kola a prospěch ze ZŠ (viz. podrobná kritéria v přiloženém souboru níže).

Termíny 2. kola PŘ

  • od 19. do 24. května 2024 – termín pro podání přihlášek do 2. kola
  • od 8. do 12. června 2024 – v naší škole případný termín konání pohovorů s uchazeči cizinci
  • 20. června 2024 – nahlížení do spisu (8 – 15 hod., po tel. domluvě)
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Mgr. Martin Tyč