Vzpomínková akce Přísahali republice

Město Žamberk ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Pardubickým krajem a Rotou Nazdar z.s. uspořádalo celodenní vojensko-historickou akci „PŘÍSAHALI REPUBLICE“. Oslavy při příležitosti 80. výročí příchodu paraskupiny BARIUM ve složení Josef Šandera, Josef Žižka a Tomáš Býček s vysílačkou MARTA do Žamberka a zároveň 115. výročí narození gen. Josefa Knopa, žamberského rodáka a velitele 2. praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR, se uskutečnily 25. května 2024 v Žamberku.

Akce se konala pod záštitou ministryně obrany České republiky Jany Černochové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Za Gymnázium Žamberk jsme položili věnec u Památníku obětem II. světové války a Josefu Knopovi na náměstí Generála Knopa v Žamberku.