Adaptační kurz 1.B

Ve dnech 6. – 9. září se naše třída 1.B  zúčastnila adaptačního kurzu v okolí Říček v Orlických horách. Jako pedagogický dozor jela paní profesorka Dostálková a paní profesorka Hovorková Hebrová. Byli jsme ubytováni v chatě Karosa.

První den jsme dojeli linkovým autobusem do Rokytnice, kde nám auto vyzvedlo zavazadla a pokračovali v cestě do Říček pěšky, za doprovodu paní učitelky Dostálkové a Hermannové.  Jakmile jsme dorazili na Karosu, čekal nás tam oběd a po obědě výprava do lanového centra. Trať byla rozdělena na několik tras, ale každý z nás zdolal statečně i ty těžké překážky. Na pomoc nám přišli vedoucí lanového centra, kteří nám společně s paní Dostálkovou a Hovorkovou Hebrovou drželi palce a poskytovali psychickou podporu. Večer nás čekal společný program, jehož hlavním úkolem byly přípravy na olympiádu, kterou nakonec vyhrálo družstvo Mořští banáni.

Druhý den nás hned po snídani čekal společný tříhodinový program s lektorkami z pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Hráli jsme společně hry, které měly za úkol to, abychom se lépe poznali. S sebou do školy jsme si odvezli hezké vzpomínky, ale i pravidla toho, jak budeme společně vycházet dle naší dohody. Po obědě byla slavnostně zahájena olympiáda, jejíž první část proběhla z důvodu deště v chatě. Spočívala ve hraní deskových her, hráli jsme hru ,,Město, jméno, zvíře“ a logické hry. Součástí programu bylo i kreslení obrázků, které se však olympiády netýkalo. Večer se naštěstí udělalo krásné počasí, tím pádem jsme si šli ven zahrát přehazovanou. V plánu bylo i ringo, ale bohužel začalo pršet, takže se tato olympiáda přesunula až na další den ráno.

Poslední den, hned po snídani, jsme se všichni sešli venku a proběhla druhá část naší olympiády. Konečně jsme dohráli ringo, ale také jsme hráli číslovanou, která spočívala v tom, že najdeme čísla od 1 do 5 a u každého uděláme požadovaný počet dřepů. Disciplína šifrovaná zpráva byla zajímavá v tom, že její součástí bylo nejen rozluštění úkolu, ale i složení básničky na požadovaná slova. Tímto bylo rozhodnuto, že vítězným družstvem byli Mořští banáni, ale i Danama si vedla skvěle. Poslední aktivitou před obědem byla hra ,,na slepce“. kde jsme zjistili, jak je cenný zrak. Pak následovala pauza na sbalení a adaptační kurz byl ukončen obědem, po kterém jsme  odjeli autobusem zpátky do Žamberka.

Adaptační kurz se mi moc líbil, určitě v našem kolektivu zanechal pozitivní změny, které jsou pro společné čtyřleté soužití velmi důležité. Chtěla bych poděkovat našim profesorkám za krásnou atmosférou a za zpříjemnění dní, ke kterému dopomohly ty bezvadné hry, co paní profesorky vymyslely. S ubytováním jsem byla taky docela spokojená, ale nejvíc se mi líbila ta okolní krajina, kterou člověk v Žamberku nenajde. Všem nadcházejícím primánům a prvákům přeji, aby si celou exkurzi užili stejně dobře, ne–li lépe než my.

 

Jarmila Macková, 1.B