Adaptační kurz 1.B

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se celá naše třída zúčastnila adaptačního kurzu, který se konal na chatě Karose v Říčkách v Orlických horách. Za učitele s námi jela naše nová třídní učitelka, paní profesorka Hermannová, školní metodička prevence, paní profesorka Hovorková Hebrová, a paní profesorka Dostálková.

První den jsme v devět hodin přijeli autobusem do Říček, kde jsme se po příjezdu seznámili s novými primány. Společně jsme si zahráli několik her, při kterých jsme se vzájemně lépe poznali, a to jak s primány, tak s naší novou třídou. Vyzkoušeli jsme si také, jak nepříjemné je nevidět, a to při navigování našeho „slepého“ spolužáka kolem chaty. Následně jsme společně poobědvali a poté jsme na chatě zůstali už jen s naší třidou.

Odpoledne nás čekaly další aktivity a hry, které měly za úkol nás ještě lépe seznámit a také stmelit náš nový kolektiv. Taktéž byl pro nás připravený tři hodiny dlouhý program od Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Jeho náplní byly hry, které měly za úkol naučit nás vzájemnému respektu a spolupráci. Večer jsme strávili na chatě připravováním zítřejší olympiády. Měli jsme za úkol vymyslet název a pokřik našeho týmu, namalovat si znak a také vymyslet olympijskou vlajku a slib.

Druhý den nás čekala samotná „Říčkařská olympiáda“. Jejími disciplínami byla sportovní utkání, vědomostní a logické soutěže a také hry zaměřené na komunikaci a spolupráci. Skončila velmi těsnou výhrou týmu „Nedozrálých banánů“, všechna tři místa byla totiž od sebe vzdálena pouze o jeden bod. Odpoledne jsme pěšky vyrazili do lanového centra poblíž naší chaty. Zde na nás čekaly různé trasy rozdílné obtížnosti a délky, na kterých jsme si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Občas jsme se sice dostali do problémů, ale v takových případech nám na pomoc přispěchali pracovníci lanového centra a s psychickou podporou také naše paní učitelky. Po návratu jsme si odpočinuli a večer byl na programu orientační běh, při kterém jsme s baterkami a čelovkami hledali stanoviště rozmístěná v okolí chaty.

Poslední den ráno jsme si zabalili a následně nás čekalo ještě pár závěrečných společných aktivit. Poté už jsme jen zhodnotili celý náš „adapťák“, poobědvali jsme a vyrazili autobusem na cestu zpět do Žamberka.

Adaptační kurz se nám moc líbil, za pouhé tři dny jsme dokázali vytvořit úžasný kolektiv, ve kterém se nám bude po následující čtyři roky velmi dobře fungovat. Spokojení jsme byli také s ubytováním a jídlem, které nám velmi chutnalo. Rád bych za nás za všechny poděkoval za úžasnou atmosféru a také za hry, které pro nás připravily paní profesorky. Myslím si, že za celou třídu můžu říci, že jsme si celý kurz opravdu užili a že jsme si odnesli krásné společné zážitky, na které budeme rádi a dlouho vzpomínat.

 

Matěj Mrklovský, 1.B