Autor: Mgr. Martin Tyč

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023 osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Tabulky s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů naleznete níže. Uchazečům, …

Informace k maturitám 2022

Zde budete postupně nacházet aktuální informace k maturitám v tomto školním roce, které sem budu postupně přidávat. Termíny konání písemných prací (slohové práce) z předmětů Český jazyk a literatura a cizích jazyků, termíny konání písemných …