Autor: Mgr. Martin Tyč

Volby do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje …

Výsledky náhradního termínu PŘ

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 čtyřletého studijního oboru, konaného v náhradním termínu dne 3. června 2021. Tabulky s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení a seznam …

Přijímací řízení do vyšších ročníků

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, přijímací řízení do …

Chemická olympiáda

I letos, navzdory nepříznivým podmínkám, jsem ráda, že nám organizátoři uspořádali alespoň trochu netradiční kolo každoroční Chemické olympiády. Po řešení domácích úloh, kde jsme řešili teoretickou část a prováděli pitvu zinko-chloridového …

Dny ředitelského volna

Ve spojitosti s usnadněním organizace ústních zkoušek profilové části maturit a náhradního termínu konání testů jednotných přijímaček vyhlašuji následující dny ředitelského volna: – středa 2. června 2021 – doma zůstanou žáci tříd 5.A, 6.A a 7.A – …

Fyzikální olympiáda 2021

20. dubna se kdesi v on-line prostoru konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie D, a tak jako každý rok tam naše škola nesměla chybět. I přes přetrvávající distanční výuku dosáhli naši žáci skvělých výsledků. …

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Tabulky s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů naleznete níže v přiložených …

Obnovení prezenční výuky

Od 24. května dochází k obnovení prezenční výuky ve všech třídách v normálním rozsahu. Zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem po dobu celého pobytu ve školní budově. Všichni žáci i zaměstnanci jsou …

Doplňující informace k přijímačkám

MŠMT vydalo dodatek k již dříve vydanému opatření obecné povahy (OOP) k organizaci přijímacích zkoušek, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na …

Gymnázium Žamberk hledá na plný úvazek nového kolegu/kolegyni s aprobací Matematika/Informatika.

Nástup možný od 1. 9. 2021.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: martin.tyc@gyz.cz
Těšíme se na Vás!