Autor: Mgr. Martin Tyč

Upravený rozvrh distanční výuky od 18. ledna

Vzhledem k pokračující distanční výuce jsme přistoupili k navýšení počtu hodin odučených online synchronním způsobem v hlavních předmětech (český jazyk, cizí jazyky a matematika). Upravený rozvrh s vyznačením hodin probíhajících online, s platností od 18. ledna 2021, …

Zrušení Dne otevřených dveří

Omlouváme se, ale z důvodu nepříznivého vývoje epidemické situace rušíme Den otevřených dveří, který se měl konat v pátek 15. ledna 2021. Informace pro uchazeče zveřejňujeme zde. Děkujeme za pochopení.

Výuka po 30. listopadu 2020

Od 25. listopadu, za dodržování hygienických opatření, probíhá prezenční výuka žáků maturitních ročníků. Žákům obou tříd byly přiřazeny učebny, ve kterých probíhá výuka většiny předmětů (8. A učebna 24, 4. B učebna …

Rozvrh online hodin

Na základě směrnice pro zajištění distanční výuky byl stanoven rozvrh hodin s vyznačením hodin, které budou realizovány některým z online způsobů. Souběžně s online způsobem samozřejmě pokračuje i zadávání úkolů prostřednictvím Google Classroom. Případné …

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Dne 14. října 2020 byla školskou radou schválena Výroční zpráva za školní rok 2019/2020. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy. Mgr. …