Autor: Mgr. Martin Tyč

Zahájení školního roku a testování žáků

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. září v 8:00 ve škole v kmenových učebnách. Ve třídách následně proběhne testování žáků antigenními testy. Podrobnější informace naleznete níže v přiložených souborech. Připomínám, že ve společných prostorech školy …

Volby do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje …

Přijímací řízení do vyšších ročníků

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, přijímací řízení do …

Chemická olympiáda

I letos, navzdory nepříznivým podmínkám, jsem ráda, že nám organizátoři uspořádali alespoň trochu netradiční kolo každoroční Chemické olympiády. Po řešení domácích úloh, kde jsme řešili teoretickou část a prováděli pitvu zinko-chloridového …

Dny ředitelského volna

Ve spojitosti s usnadněním organizace ústních zkoušek profilové části maturit a náhradního termínu konání testů jednotných přijímaček vyhlašuji následující dny ředitelského volna: – středa 2. června 2021 – doma zůstanou žáci tříd 5.A, 6.A a 7.A – …

Fyzikální olympiáda 2021

20. dubna se kdesi v on-line prostoru konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie D, a tak jako každý rok tam naše škola nesměla chybět. I přes přetrvávající distanční výuku dosáhli naši žáci skvělých výsledků. …

Obnovení prezenční výuky

Od 24. května dochází k obnovení prezenční výuky ve všech třídách v normálním rozsahu. Zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem po dobu celého pobytu ve školní budově. Všichni žáci i zaměstnanci jsou …