Dánsko a naše absolventky

Naše absolventky Martina Liebichová a Kája Suchomelová přijaly naše pozvání k besedě se studenty 1.B, 2.B a  5.A, aby se s nimi podělily o své zkušenosti ze studií  v Dánsku. Karolína  studuje v Esbjergu na Aalborg University a Martina Liebichová v Aarhusu na Aarhus University, která zaujímá celosvětově 100. místo. Obě mají bakaláře a pokračují v magisterském studiu. Naši studenti se dozvěděli,  jaké jsou předpoklady pro přijetí na dánskou vysokou školu. Děvčata jim přiblížila systém studia, tj. že dánská vysoká škola je více spjata s praktickým životem, že je možné se účastnit různých projektů, pro které lze získávat granty, např. Martina pracovala na projektu Linkedin v Sydney a mohla tak spatřit na vlastní oči i světoznámé Urulu. Kája i Martina jsou díky stipendiu a brigádám již od druhého roku v Dánsku nezávislé, a tak již nepotřebují finanční podporu svých rodičů. Jsme moc rádi, že nás navštívily a ukázaly možnosti studia v zahraničí.